26 lipca 2015

Historia

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach powstała w 1918r.

Założycielem był dzierżawca majątku wsi Kowale pan Teofil Ostaszewski, który

został wybrany pierwszym prezesem. W skład zarządu wchodzili również: Antoni

Jama – naczelnik, Piotr Tobis, Józef Kusiak, Franciszek Soberka – jako członkowie

Pierwszym pomieszczeniem dla potrzeb strażaków była zaadaptowana

stodoła u druha Antoniego Jamy. W tym też okresie zakupiono sikawkę ręczną.

W 1922r. wybudowano czynem mieszkańców wsi nowy

budynek z pomieszczeniem garażowym i socjalnym dla potrzeb straży.

Po zakończeniu wojny do odnowienia działalności Ochotniczej Straży

Pożarnej w Kowalach przyczynił się zarząd w składzie: Józef Smolnik – naczelnik,

Antoni Jama – prezes, Franciszek Jabłoński – skarbnik, Szczepan Blachnik oraz

Józef Jama – członkowie zarządu.

W 1948r. mieszkańcy wsi Kowale ufundowali sztandar dla OSP. Rodzicami

chrzestnymi byli Blachnik Zofia i Zagrodnik Adam.

W 1953r. jednostka otrzymała pierwsze motopompy M200 i M800, a w

1957r. samochód z demobilu „Docz” W 1975r. w miejsce wysłużonego pojazdu

jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej w Wieluniu samochód bojowy z

beczką na 2 tys. litrów wody marki „Star”.

W 1984r. zarząd w składzie: Kazimierz Sołtysiak – prezes, Władysław

Blabuś – naczelnik, Józef Szukała – sekretarz, Marian Hombek – skarbnik, Józef

Istek – z­ca naczelnika, Tadeusz Hąbek – gospodarz, Zenon Krzemiński – członek

zarządu, przy dużej pomocy finansowej mieszkańców wsi doprowadził do zakupu

nowego samochodu gaśniczego skarosowanego na podwoziu Jelcza 420P z beczką

na 6 tys. litrów wody oraz wszczęto prace nad projektem nowego Domu Ludowo-
Strażackiego.

Od tej pory w jednostce zaczął się nowy okres. Ze względu na samochód

bojowy bardzo często bierze ona udział w akcjach gaśniczych nie tylko na terenie

gminy, ale także daleko poza nią. Przykładem może być uczestnictwo strażaków

w gaszeniu pożarów lasów w miejscowości Kamińsko.

15 marca 1995r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach decyzją

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została powołana do

Krajowego Systemu Ratowniczo­Gaśniczego jako pierwsza jednostka w naszej

W 1998r. zarząd OSP w składzie: Marian Hombek – prezes, Władysław

Blabuś – naczelnik, Józef Istek – zastępca naczelnika, Andrzej Bartela – sekretarz,

Tadeusz Hąbek – skarbnik, Szczepan Hombek – gospodarz, oraz Zenon Krzemiński

­ członek zarządu, doprowadził do wymiany nadwozia, założenia beczki na 5 tys.

200 litrów wody i zainstalowania autopompy o wydajności 3 tys. 200 litrów na

minutę, której wykonawcą była firma „BONEX” w Kamienicy Polskiej.

W 1999r. do użytku oddany został Dom Ludowo­Strażacki wybudowany

przy pomocy finansowej mieszkańców wsi Kowale i dotacjom Urzędu Miasta i

Gminy Praszka. Przewodniczącymi Komitetu budowy byli: Wiesław Mania,

Ireneusz Soberka, Henryk Borucki, Tadeusz Szukała. Na otwarcie strażnicy

naczelnik OSP w Kowalach ufundował nowy sztandar dla jednostki. Rodzicami

chrzestnymi zostali naczelnik Władysław Blabuś z żoną Marylą.

W 2004r. zakupiony został sprzęt do ratownictwa drogowego dzięki

sponsorom, dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo­Gasniczego oraz środków

W roku 2007 rozpoczęto tynkowanie, malowanie i wymianę

okien z wypracowanych środków własnych. Remont zakończono wiosną

W kwietniu 2008r. przy jednostce zawiązuje się sekcja żeńska,

natomiast w maju wykonano remont kapitalny silnika samochodu Jelcz 420P.

W maju 2010r. jednostka bierze udział w akcji powodziowej na terenie

Gminy Praszka, oraz wyjeżdża do zabezpieczania wałów przeciwpowodziowych na

rzece Odrze w miejscowości Popielów.

W czerwcu w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-
Pożarniczych w miejscowości Kotórz Mały sekcja żeńska zajęła 4

miejsce, natomiast sekcja męska miejsce 3 i stanęła na podium. Sekcja męska

nieprzerwanie od 8 lat jest również mistrzem powiatu.

dzięki dotacji PZU S.A. oraz środków własnych.

W październiku 2010r. został zakupiony sprzęt hydrauliczny firmy Lukas

W listopadzie został zakupiony Średni samochód Ratowniczo­gaśniczy

marki Mercedes dzięki dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży

Pożarnej w Warszawie, Gminy Praszka, Urzędu Marszałkowskiego w

Opolu, wpłatom sponsorów Ryszarda Nogi z Praszki i Zygmunta Sobieralskiego z

Kowali, oraz środków własnych jednostki.