Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach

BO­GU NA CHWAŁĘ, OJ­CZYŹNIE W POT­RZE­BIE, BLIŹNIEMU Z POMOCĄ

Męstwo

Odwaga

Zdolność do poświęceń

Wytrwałość

O nas

Szacunek i posłuszeństwo - tymi cechami powinien się odznaczać każdy nowy strażak
Odwaga jest słusznie uznawana, za najważniejszą z cnót, ponieważ wszystkie inne są od niej uzależnione.

  • Służba pożarnicza zobowiązuje do świadomego i sumiennego spełniania przyjętych dobrowolnie przez siebie obowiązków.
  • Do podstawowych cech strażaka należy męstwo, odwaga, zdolność do poświęceń, hart, wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach wymagających napięcia wszystkich sił fizycznych i psychicznych.
  • Strażak ma obowiązek być zdyscyplinowanym, ściśle przestrzegać postanowień regulaminów i przepisów oraz bezwzględnie, dokładnie i terminowo wykonywać rozkazy przełożonych.
  • W przypadku, gdy regulamin, zarządzenia i rozkazy oraz inne przepisy nie wskazują wyraźnie postępowania, strażak powinien działać samodzielnie, kierując się ogólnie ustalonymi zasadami. Brak rozkazu nie usprawiedliwia bezczynności.

Aktualności